Ύδρα Μελίνα Μερκούρη Φωτογραφίες

Η Μελίνα Μερκούρη στην Ύδρα φωτογραφημένη από τον Δημήτρη Παπαδήμο

Ύδρα Φωτογραφίες

Ύδρα Φωτογραφίες

Ύδρα Φωτογραφίες

Ύδρα Φωτογραφίες

Ύδρα Φωτογραφίες

Φωτογραφίες της Μελίνας Μερκούρη στην Ύδρα. Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

ΥΔΡΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ